Kans op een nieuwe koers

Augustus 2014

Sinds 1978 traint Zeilschip de Tukker jongeren zodat ze zich zelf kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en zelfredzame burgers.

De Tukker doet dat door intensieve trainingsprogramma’s aan te bieden waarbij de tochten op het Zeilschip de Tukker een cruciale rol spelen.

Deze aanpak is gedegen en bewezen: jongeren krijgen na een training aan boord van Zeilschip de Tukker weer grip op hun leven en varen een nieuwe koers.

Zeilschip de Tukker heeft inmiddels ingespeeld op de grote veranderingen in de jeugdzorg. Dat heeft geleid tot een nieuwe opzet van de organisatie en de exploitatie, uiteraard met behoud van de gedegen en bewezen trainingsmethoden.

Lees verder

Wat is er met name veranderd?

 • Zeilschip de Tukker is nu een zelfstandig bedrijf en kan daardoor onafhankelijk opereren
 • Voorheen konden enkel jongeren uit de Provincie Overijssel aan boord van de Tukker; nu worden jongeren uit heel Nederland getraind

Lees verder

Voordelen van onze aanpak

 • Kort, intensief en betaalbaar: de korte maar intensieve trainingen zijn een effectieve en efficiënte investering
 • Professioneel, erkend en bewezen
 • Op maat inpasbaar in bestaande jeugdzorg- en re-integratietrajecten
 • Voorkomt doorstroom naar de duurdere eerste- en tweedelijns jeugdzorg

Lees verder

Voor wie

Wij richten ons met name op jongeren die nog onvoldoende in hun kracht staan. Dat kunnen jongeren zijn die:

 • in een traject zijn bij jeugdzorg zitten
 • vroegtijdig school (dreigen te) verlaten
 • deelnemer zijn aan re-integratietrajecten (bijvoorbeeld Wajongeren)
 • deelnemer zijn in een traject bij de jeugdreclassering
 • vanuit een andere dan bovengenoemde situatie komen, bijvoorbeeld jongeren waarvan ouders en opvoeders het wenselijk vinden dat hun kind gebaat is bij een training aan boord van de Tukker

Leeftijd

Om een training aan boord van Zeilschip de Tukker te kunnen volgen moeten jongeren een leeftijd hebben tussen de 14 en 27 jaar.

Lees verder

Voor wie nog meer

Het schip kan ook ingezet worden voor externe trainingen. Ook is het mogelijk het schip te huren als locatie voor bijvoorbeeld vergaderingen en creatieve sessies.

Lees verder

Het verhaal van Zeilschip de Tukker

Zeilschip de Tukker is een honderd jaar oud vrachtschip, in 1978 geschikt gemaakt voor groepstochten op de Noord- en Oostzee. Het schip is sober uitgerust, maar van alle noodzakelijke faciliteiten voorzien.

De groepen bestaan uit minimaal 10 en maximaal 12 deelnemers en worden zorgvuldig samengesteld. Daarbij wordt bij elke jongere gekeken naar zijn individuele capaciteiten en achtergrond. Gedurende de vaartocht wordt de groep medeverantwoordelijk voor het schip. Hierdoor bepaalt elke deelnemer in belangrijke mate het verloop van de reis.

De ervaren vaste bemanning fungeert hierbij als ondersteuning en vangnet. Door deze aanpak en het feit dat de groep intensief moet samenwerken om succesvol te zijn, leert de jongere in een korte tijd waar zijn kracht ligt en leert hij verantwoordelijkheid te nemen. Niet alleen voor het schip en de opvarenden, maar ook voor zichzelf en dus ook voor zijn of haar toekomst.

Eén ding is zeker: na een tocht op Zeilschip de Tukker is het leven van iedere jongere voorgoed veranderd. In positieve zin.

Contactgegevens

Contact

Stichting Varen met Zeilschip De Tukker
Walstraat 104-106
7411GP Deventer

Tel: +31 (0)6 202 500 43

KvK: 60395702
IBAN: NL39TRIO0197961398


info@zeilschipdetukker.nl