Zeilschip De Tukker is op dit moment niet beschikbaar voor jeugdwelzijns- en jeugdzorgprojecten.

Zeilschip De Tukker heeft jarenlang (vanaf 1978) met veel succes o.a. activeringsprogramma’s en drie-weekse ervarend leren programma’s verzorgd voor allerlei doelgroepen uit het jeugdwelzijnswerk en uit de jeugdzorg. Het schip is onlangs (januari 2019) weer teruggevaren naar de scheepsmakelaar die momenteel eigenaar is.

Het is de Stichting Varen met Zeilschip De Tukker niet gelukt om partijen uit het welzijnswerk, de jeugd- en verslavingszorg, scholen, arbeidstrajecten, etc., zodanig te interesseren voor het nut van het werk van Zeilschip De Tukker, dat ze er ook daadwerkelijk een (financiële) bijdrage aan willen leveren.

Dat is jammer, want recent wetenschappelijk onderzoek wees uit dat van het laatste project, dat in het najaar van 2017 plaatsvond, er van de 12 jongeren die meegingen (en die met problemen en zonder werk thuis zaten), er 11 jongeren inmiddels langer dan een half jaar een betaalde baan hebben en dat de 12e jongere weer naar school gaat.

Stichting Varen met Zeilschip De Tukker blijft bestaan om voor gemeentes en zorgpartijen haar expertise beschikbaar te stellen. Als deze partijen dat willen kan de stichting voor een schip, schippers en begeleiders zorgen die geschoold en ervaren zijn en een project kunnen verzorgen.

We hebben momenteel speciaal veel expertise met zogenaamde Dark Numbers. Jongeren tussen de 16 en 25 jaar die thuis zitten zonder werk, uitkering, opleiding en diploma. Ze hebben veelal hun dag-nachtritme verschoven en brengen het grootste deel van hun tijd door met gamen en blowen. Ze teren op het geld van hun ouders. Deze jongeren bevinden zich onder de radar van de instanties. In Nederland is dit een groeiende groep jongeren, die voor een stil probleem zorgen, dat steeds lastiger op te lossen wordt, naarmate het langer duurt.