Zeilschip De Tukker is op dit moment niet beschikbaar voor individuele aanvragen voor jeugdwelzijns- en jeugdzorgprojecten. Wel voor aanvragen door gemeentes en zorgaanbieders om een project te realiseren, inclusief voor- en natraject.

Zeilschip De Tukker heeft jarenlang (vanaf 1978) met veel succes o.a. activeringsprogramma’s en drie-weekse ervarend leren programma’s verzorgd voor allerlei doelgroepen uit het jeugdwelzijnswerk en uit de jeugdzorg. Het schip is onlangs (december 2019) verkocht en wordt omgebouwd tot woonschip.

De methodiek van Zeilschip De Tukker leeft ondanks de transitie en bezuinigingen in de jeugdzorg en het jeugdwelzijnswerk voort. De afgelopen drie jaar is het ons gelukt om twee expedities te organiseren (2017 en 2019) met een gedegen voor- en natraject. Deze expedities zijn wetenschappelijk onderzocht. De resultaten van de eerste reis zijn zeer succesvol. Van de 12 jongeren die mee zijn geweest op expeditie zijn er 11 weer aan het werk gekomen en gaat er 1 naar school. Ze zijn allemaal minimaal drie treden op de participatieladder van de Vereniging Nederlandse Gemeenten gestegen. Het onderzoek naar het effect van de expeditie 2019 is nog in gang.

Stichting Varen met Zeilschip De Tukker blijft bestaan om voor gemeenten en zorgpartijen haar expertise beschikbaar te stellen. Als deze partijen dat willen kan de stichting voor een schip, schippers en begeleiders zorgen die geschoold en ervaren zijn en een project kunnen verzorgen.

We hebben momenteel speciaal veel expertise met zogenaamde Dark Numbers. Jongeren tussen de 16 en 25 jaar die thuis zitten zonder werk, uitkering, opleiding en diploma. Ze hebben veelal een internaliserende problematiek. Deze jongeren hebben veelal hun dag-nachtritme verschoven en brengen het grootste deel van hun tijd door met gamen en blowen. Ze teren op het geld van hun ouders. Veel van deze jongeren bevinden zich onder de radar van de instanties. In Nederland is dit een groeiende groep jongeren, die voor een stil probleem zorgen, dat steeds lastiger op te lossen wordt, naarmate het langer