Geacht netwerk,

Stichting varen met Zeilschip de Tukker heeft uw hulp/ netwerk nodig!

In december 2016 zijn we in samenwerking met oa Stichting Raster het pilot jaar gestart.

(deel persbericht nov. 2016: Zeilschip De Tukker heeft van de gemeente Deventer de mogelijkheid gekregen om het komende jaar in het havengebied van Deventer een programma aan te bieden aan jongeren die tot de problematische thuiszitters behoren . Stichting Raster voert dit programma uit in samenwerking met o.a. het ROC, Werktalent, Tactus en Pactum. Jongeren die niet deelnemen aan het arbeidsproces, voortijdige schoolverlaters, jongeren die vaak thuis niet verder komen dan gamen en blowen, wordt een programma aangeboden waarin ze allerlei startkwalificaties leren die ze nodig hebben om weer actief te worden op de arbeidsmarkt. Het is de bedoeling dat het programma in een jaar jongeren toeleidt naar school of werk)

De verschillende activeringstrajecten zijn gestart en het pilot- jaar ligt op koers!

Zeilschip de Tukker terug naar zee!

Het bestuur van de stichting in samenwerking met de projectleider is druk bezig om gemeenten, welzijn en jeugd (zorg)organisaties te benaderen voor het inkopen van zorgtrajecten 2018 en verder. Wij zijn er van overtuigd dat er grote behoefte is aan activeringstrajecten van 1 tot drie weken zoals Zeilschip de Tukker kan bieden.

In onze verkenning en het contracteren van inkoop lopen wij vast in de vorm van financiering, zorgplicht en het natraject. Per regio, gemeente en wijk zijn verschillende financieringseisen en mogelijkheden. Wij lopen vast en hebben meer informatie/ input nodig!

Daarom de vraag aan het netwerk van Zeilschip de Tukker; heeft u nog ideeën, personen, informatie die voor ons van belang kan zijn om ons bewezen programma in 2018 weer tot uitvoer te kunnen brengen!

info@zeilschipdetukker.nl