Category: In het nieuws

Zeilschip De Tukker blijft behouden voor Overijssel en weer beschikbaar voor activering van jongeren

Samenwerking met de gemeente Deventer en Raster leidt tot doorstart van jongerenproject met als uiteindelijk doel ‘terug naar zee’.

Deventer, 11 november 2016:  Zeilschip De Tukker heeft van de gemeente Deventer de mogelijkheid gekregen om het komende jaar in het havengebied van Deventer een programma aan te bieden aan jongeren die tot de problematische thuiszitters behoren . Stichting Raster voert dit programma uit in samenwerking met o.a. het ROC, Werktalent, Tactus en Pactum. Jongeren die niet deelnemen aan het arbeidsproces, voortijdige schoolverlaters, jongeren die vaak thuis niet verder komen dan gamen en blowen, wordt een programma aangeboden waarin ze allerlei startkwalificaties leren die ze nodig hebben om weer actief te worden op de arbeidsmarkt. Het is de bedoeling dat het programma in een jaar jongeren toeleidt naar school of werk.

Het schip is in januari 2014 door een combinatie van omstandigheden uit de vaart gekomen en aangekocht door de werf SRF in Harlingen. De Stichting Varen met Zeilschip De Tukker is toen opgericht om alles in het werk te stellen het schip in eigendom te verkrijgen, te renoveren, van de benodigde certificaten van de scheepsvaart-inspectie te voorzien en het schip uiteindelijk weer beschikbaar te maken voor trainingen op zee voor jongeren. De Stichting heeft met medewerking van de werf het schip per november 2016 voor een periode van een jaar gehuurd met de optie tot koop.

Het komende jaar ligt het schip in de haven van Deventer. Op initiatief van welzijnsorganisatie Raster hebben twee wethouders van Deventer, de heren Hartog Heys en Kolkman zich hard gemaakt om het schip een plek te geven. Hierdoor komt De Tukker dit jaar al het beschikbaar voor het jongerenwerk. Jongeren gaan in de vorm van een leer- werkproject bezig met onderhoudswerkzaamheden aan het schip. Op 25 november komt het schip vanuit Harlingen, met jongeren uit Deventer als bemanning aan in Deventer. Aankomsttijd 15.30 uur bij de steiger van Fooddock, Zuiderzeestraat 2, in het havengebied van Deventer.

Stichting Varen met Zeilschip De Tukker gaat het komende jaar gebruiken om samen met stakeholders als overheden, fondsen, welzijns- en jeugdzorginstellingen, vrienden van het schip en het bedrijfsleven de benodigde middelen voor de renovatie van het schip rond te krijgen en een sluitende exploitatie.

Een inventarisatie samen met de stakeholders onderbouwen de overtuiging dat het uiteindelijke doel, de beproefde trainingen op de Tukker weer beschikbaar te krijgen voor de jongeren, een haalbaar doel is. Wel heeft De Stichting daarvoor nog aanvullende investeringen, fondsen, subsidies, donaties en ook vrijwilligers nodig.

Zeilschip De Tukker is een schoeneraak van 37 meter lengte en is gebouwd in 1912. In 1978 werd het door jongeren omgebouwd tot een zeewaardig zeilschip waar jongeren een training op konden volgen teneinde weer een waardevolle plek in te nemen in de samenleving. In de loop der jaren ontstond een uitgebalanceerd en intensief trainingsprogramma voor jongeren en jongvolwassenen gericht op het ontdekken van kwaliteiten en het halen van doelen. Gedurende een 3-weeks programma leren jongeren omgaan met uitdaging, avontuur, structuur, hiërarchie en hun goede en minder goede kanten. Naast een activerende werking geeft het programma uitgebreid gelegenheid tot het doen van observaties en het geven van advies.

Het programma is wetenschappelijk onderzocht, heeft een bewezen werking en is inpasbaar en op maat te maken binnen de keten van jeugdwelzijn voor verschillende doelgroepen uit de jeugd-, en jongerenwerk.

Einde persbericht

Noot voor de redactie: journalisten zijn van harte welkom om op 25 november om 15.30 uur bij het Fooddock in Deventer aanwezig te zijn. Voor meer info kunt u contact opnemen met Gerbrand Schutte. (Mobiel: 06 – 2025 0043).

Bijlage: inhoudelijke_bijlage_bij_persbericht_18_11_2016_02

MVO Nederland

Eind september organiseerde MVO Nederland weer een projectleiderbijeenkomst voor deelnemers aan het project ‘Meer werkplekken bij werkgevers´. Op het bijzondere zeilschip De Tukker werden zo´n 20 betrokkenen uit het bedrijfsleven getrakteerd op een rondje IJsselmeer, inclusief uitleg over de inzet van dit schip als hulpverleningsmiddel aan Wajongers en jongeren uit de jeugdzorg.

Lees verder op: http://mvonederland.nl/nieuws/mvo-nederland-arbeidsparticipatie-zelfverzekerd-je-eigen-koers-leren-varen-zeilschip-de

Allerlaatste tocht zeilschip De Tukker

Bekijk het volledige bericht op: http://www.rtvoost.nl/nieuws/…

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén