Category: Uncategorized (Page 2 of 2)

Wie redt Zeilschip de Tukker?

Bron: de stentor/ Deventer


Zeilschip de Tukker ligt in de Deventer haven. Ruim twintig jongeren volgen er een activeringstraject. Maar het schip zelf moet alle zeilen bijzetten om te blijven bestaan. De organisatie zit met de handen in het haar: wie redt de Tukker?

Het is maar de vraag of zeilschip De Tukker volgend jaar nog ingezet kan worden om jongeren op weg te helpen naar een zelfstandig bestaan. Hoewel tientallen jongeren terugkijken op een succesvolle reset van hun leven blijkt het voor de bemanning van het zee- zeilschip lastig laveren tussen alle zorgaanbieders en verschillende gemeenten door.

De vier ton om het schip weer zeewaardig te krijgen is wel bij elkaar te sprokkelen, is Jelle Stegenga overtuigd. Maar het is het kip of het ei. ,,Sponsors willen zeker weten dat we voor de komende drie jaar de exploitatie rond hebben en gemeenten of zorgaanbieders die een contract willen afsluiten willen weten dat we gaan varen.’’

En waar de –meest- mannen die al jaren met het schip varen eerder te maken hadden met een Rijk en daarna twaalf provincies moeten ze nu honderden keren hetzelfde verhaal vertellen aan gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen. “De transitie is net geweest, de verkiezingen komen eraan. Niemand wil zich vastleggen’’, is de bemanning wanhopig.

,,We zijn blij met elk advies. Willen ook veranderen of aanpassen. Maar we weten het even niet zo goed’’, zegt Stegenga.  “Dit is geen luxe plek. Geen douche, geen warm water’’, laat Stegenga zien. Veertien kooien in een ruimte, sommigen niet eens zo lang als een puber van nu is. Het is hard werken op het schip. Samenwerken, verantwoordelijkheid moeten nemen, overleggen.

Burendag

Deze zaterdag is het burendag op De Tukker. De buurt komt kijken naar wat er al maanden in het Havenkwartier gedaan wordt.  Jongerenwerker Schutte van Raster onthaalt ze met plezier. Een Deventerse wiens zoon 20 jaar geleden op de Tukker een andere wending in zijn leven koos drinkt in haar eentje koffie in de kombuis. Ze is er stil van eindelijk op de plek te zijn waar haar zoon met geen tien paarden naartoe wilde na een detentie, maar waar hij zijn leven terugvond. ,,Dit moet blijven bestaan. Waarom zien ze dat niet?’

www.destentor.nl/deventer/wie-redt-zeilschip-de-tukker

Buurt aan boord!

Uw hulp hard nodig!

Geacht netwerk,

Stichting varen met Zeilschip de Tukker heeft uw hulp/ netwerk nodig!

In december 2016 zijn we in samenwerking met oa Stichting Raster het pilot jaar gestart.

(deel persbericht nov. 2016: Zeilschip De Tukker heeft van de gemeente Deventer de mogelijkheid gekregen om het komende jaar in het havengebied van Deventer een programma aan te bieden aan jongeren die tot de problematische thuiszitters behoren . Stichting Raster voert dit programma uit in samenwerking met o.a. het ROC, Werktalent, Tactus en Pactum. Jongeren die niet deelnemen aan het arbeidsproces, voortijdige schoolverlaters, jongeren die vaak thuis niet verder komen dan gamen en blowen, wordt een programma aangeboden waarin ze allerlei startkwalificaties leren die ze nodig hebben om weer actief te worden op de arbeidsmarkt. Het is de bedoeling dat het programma in een jaar jongeren toeleidt naar school of werk)

De verschillende activeringstrajecten zijn gestart en het pilot- jaar ligt op koers!

Zeilschip de Tukker terug naar zee!

Het bestuur van de stichting in samenwerking met de projectleider is druk bezig om gemeenten, welzijn en jeugd (zorg)organisaties te benaderen voor het inkopen van zorgtrajecten 2018 en verder. Wij zijn er van overtuigd dat er grote behoefte is aan activeringstrajecten van 1 tot drie weken zoals Zeilschip de Tukker kan bieden.

In onze verkenning en het contracteren van inkoop lopen wij vast in de vorm van financiering, zorgplicht en het natraject. Per regio, gemeente en wijk zijn verschillende financieringseisen en mogelijkheden. Wij lopen vast en hebben meer informatie/ input nodig!

Daarom de vraag aan het netwerk van Zeilschip de Tukker; heeft u nog ideeën, personen, informatie die voor ons van belang kan zijn om ons bewezen programma in 2018 weer tot uitvoer te kunnen brengen!

info@zeilschipdetukker.nl

Page 2 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén