Page 2 of 2

Wie redt Zeilschip de Tukker?

Bron: de stentor/ Deventer


Zeilschip de Tukker ligt in de Deventer haven. Ruim twintig jongeren volgen er een activeringstraject. Maar het schip zelf moet alle zeilen bijzetten om te blijven bestaan. De organisatie zit met de handen in het haar: wie redt de Tukker?

Het is maar de vraag of zeilschip De Tukker volgend jaar nog ingezet kan worden om jongeren op weg te helpen naar een zelfstandig bestaan. Hoewel tientallen jongeren terugkijken op een succesvolle reset van hun leven blijkt het voor de bemanning van het zee- zeilschip lastig laveren tussen alle zorgaanbieders en verschillende gemeenten door.

De vier ton om het schip weer zeewaardig te krijgen is wel bij elkaar te sprokkelen, is Jelle Stegenga overtuigd. Maar het is het kip of het ei. ,,Sponsors willen zeker weten dat we voor de komende drie jaar de exploitatie rond hebben en gemeenten of zorgaanbieders die een contract willen afsluiten willen weten dat we gaan varen.’’

En waar de –meest- mannen die al jaren met het schip varen eerder te maken hadden met een Rijk en daarna twaalf provincies moeten ze nu honderden keren hetzelfde verhaal vertellen aan gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen. “De transitie is net geweest, de verkiezingen komen eraan. Niemand wil zich vastleggen’’, is de bemanning wanhopig.

,,We zijn blij met elk advies. Willen ook veranderen of aanpassen. Maar we weten het even niet zo goed’’, zegt Stegenga.  “Dit is geen luxe plek. Geen douche, geen warm water’’, laat Stegenga zien. Veertien kooien in een ruimte, sommigen niet eens zo lang als een puber van nu is. Het is hard werken op het schip. Samenwerken, verantwoordelijkheid moeten nemen, overleggen.

Burendag

Deze zaterdag is het burendag op De Tukker. De buurt komt kijken naar wat er al maanden in het Havenkwartier gedaan wordt.  Jongerenwerker Schutte van Raster onthaalt ze met plezier. Een Deventerse wiens zoon 20 jaar geleden op de Tukker een andere wending in zijn leven koos drinkt in haar eentje koffie in de kombuis. Ze is er stil van eindelijk op de plek te zijn waar haar zoon met geen tien paarden naartoe wilde na een detentie, maar waar hij zijn leven terugvond. ,,Dit moet blijven bestaan. Waarom zien ze dat niet?’

www.destentor.nl/deventer/wie-redt-zeilschip-de-tukker

Buurt aan boord!

Uw hulp hard nodig!

Geacht netwerk,

Stichting varen met Zeilschip de Tukker heeft uw hulp/ netwerk nodig!

In december 2016 zijn we in samenwerking met oa Stichting Raster het pilot jaar gestart.

(deel persbericht nov. 2016: Zeilschip De Tukker heeft van de gemeente Deventer de mogelijkheid gekregen om het komende jaar in het havengebied van Deventer een programma aan te bieden aan jongeren die tot de problematische thuiszitters behoren . Stichting Raster voert dit programma uit in samenwerking met o.a. het ROC, Werktalent, Tactus en Pactum. Jongeren die niet deelnemen aan het arbeidsproces, voortijdige schoolverlaters, jongeren die vaak thuis niet verder komen dan gamen en blowen, wordt een programma aangeboden waarin ze allerlei startkwalificaties leren die ze nodig hebben om weer actief te worden op de arbeidsmarkt. Het is de bedoeling dat het programma in een jaar jongeren toeleidt naar school of werk)

De verschillende activeringstrajecten zijn gestart en het pilot- jaar ligt op koers!

Zeilschip de Tukker terug naar zee!

Het bestuur van de stichting in samenwerking met de projectleider is druk bezig om gemeenten, welzijn en jeugd (zorg)organisaties te benaderen voor het inkopen van zorgtrajecten 2018 en verder. Wij zijn er van overtuigd dat er grote behoefte is aan activeringstrajecten van 1 tot drie weken zoals Zeilschip de Tukker kan bieden.

In onze verkenning en het contracteren van inkoop lopen wij vast in de vorm van financiering, zorgplicht en het natraject. Per regio, gemeente en wijk zijn verschillende financieringseisen en mogelijkheden. Wij lopen vast en hebben meer informatie/ input nodig!

Daarom de vraag aan het netwerk van Zeilschip de Tukker; heeft u nog ideeën, personen, informatie die voor ons van belang kan zijn om ons bewezen programma in 2018 weer tot uitvoer te kunnen brengen!

info@zeilschipdetukker.nl

Zeilschip De Tukker blijft behouden voor Overijssel en weer beschikbaar voor activering van jongeren

Samenwerking met de gemeente Deventer en Raster leidt tot doorstart van jongerenproject met als uiteindelijk doel ‘terug naar zee’.

Deventer, 11 november 2016:  Zeilschip De Tukker heeft van de gemeente Deventer de mogelijkheid gekregen om het komende jaar in het havengebied van Deventer een programma aan te bieden aan jongeren die tot de problematische thuiszitters behoren . Stichting Raster voert dit programma uit in samenwerking met o.a. het ROC, Werktalent, Tactus en Pactum. Jongeren die niet deelnemen aan het arbeidsproces, voortijdige schoolverlaters, jongeren die vaak thuis niet verder komen dan gamen en blowen, wordt een programma aangeboden waarin ze allerlei startkwalificaties leren die ze nodig hebben om weer actief te worden op de arbeidsmarkt. Het is de bedoeling dat het programma in een jaar jongeren toeleidt naar school of werk.

Het schip is in januari 2014 door een combinatie van omstandigheden uit de vaart gekomen en aangekocht door de werf SRF in Harlingen. De Stichting Varen met Zeilschip De Tukker is toen opgericht om alles in het werk te stellen het schip in eigendom te verkrijgen, te renoveren, van de benodigde certificaten van de scheepsvaart-inspectie te voorzien en het schip uiteindelijk weer beschikbaar te maken voor trainingen op zee voor jongeren. De Stichting heeft met medewerking van de werf het schip per november 2016 voor een periode van een jaar gehuurd met de optie tot koop.

Het komende jaar ligt het schip in de haven van Deventer. Op initiatief van welzijnsorganisatie Raster hebben twee wethouders van Deventer, de heren Hartog Heys en Kolkman zich hard gemaakt om het schip een plek te geven. Hierdoor komt De Tukker dit jaar al het beschikbaar voor het jongerenwerk. Jongeren gaan in de vorm van een leer- werkproject bezig met onderhoudswerkzaamheden aan het schip. Op 25 november komt het schip vanuit Harlingen, met jongeren uit Deventer als bemanning aan in Deventer. Aankomsttijd 15.30 uur bij de steiger van Fooddock, Zuiderzeestraat 2, in het havengebied van Deventer.

Stichting Varen met Zeilschip De Tukker gaat het komende jaar gebruiken om samen met stakeholders als overheden, fondsen, welzijns- en jeugdzorginstellingen, vrienden van het schip en het bedrijfsleven de benodigde middelen voor de renovatie van het schip rond te krijgen en een sluitende exploitatie.

Een inventarisatie samen met de stakeholders onderbouwen de overtuiging dat het uiteindelijke doel, de beproefde trainingen op de Tukker weer beschikbaar te krijgen voor de jongeren, een haalbaar doel is. Wel heeft De Stichting daarvoor nog aanvullende investeringen, fondsen, subsidies, donaties en ook vrijwilligers nodig.

Zeilschip De Tukker is een schoeneraak van 37 meter lengte en is gebouwd in 1912. In 1978 werd het door jongeren omgebouwd tot een zeewaardig zeilschip waar jongeren een training op konden volgen teneinde weer een waardevolle plek in te nemen in de samenleving. In de loop der jaren ontstond een uitgebalanceerd en intensief trainingsprogramma voor jongeren en jongvolwassenen gericht op het ontdekken van kwaliteiten en het halen van doelen. Gedurende een 3-weeks programma leren jongeren omgaan met uitdaging, avontuur, structuur, hiërarchie en hun goede en minder goede kanten. Naast een activerende werking geeft het programma uitgebreid gelegenheid tot het doen van observaties en het geven van advies.

Het programma is wetenschappelijk onderzocht, heeft een bewezen werking en is inpasbaar en op maat te maken binnen de keten van jeugdwelzijn voor verschillende doelgroepen uit de jeugd-, en jongerenwerk.

Einde persbericht

Noot voor de redactie: journalisten zijn van harte welkom om op 25 november om 15.30 uur bij het Fooddock in Deventer aanwezig te zijn. Voor meer info kunt u contact opnemen met Gerbrand Schutte. (Mobiel: 06 – 2025 0043).

Bijlage: inhoudelijke_bijlage_bij_persbericht_18_11_2016_02

Terug naar Overijssel

Het lijkt toch goed te komen met de prachtige schoeneraak Zeilschip de Tukker. Ondanks verschillende berichten in de media over de verkoop aan een schipper van de Bruine Vloot en aan een Duitse partij om dienst te gaan doen als Bed en Breakfast, ligt het schip nog altijd op de werf SRF in Harlingen.

Een groep bevlogen vrijwilligers, die met name uit oud bemanningsleden bestaat, vindt het onverteerbaar dat de bewezen methodiek verloren zou gaan, als ook het historische zeilschip dat door zijn eenvoud en robuustheid perfect is gebleken voor de doelgroep. Daarom richtten zij Stichting Varen met Zeilschip de Tukker op. Een stichting die zichzelf tot doel heeft gesteld om de methodiek, de kennis en het schip beschikbaar te houden. Een ambitieus doel, maar wij weten, als geen ander, dat het kan. Want in de ruim 35 jaar ervaring met jongeren in soms uitzichtloze situaties, hebben we gezien, dat hoe uitzichtloos of onbereikbaar een doel soms lijkt, het haalbaar is als je doorzet, alle zeilen bijzet en hulp vraagt waar nodig.

Op dit moment is de stichting druk doende het schip weer in eigendom of beheer te krijgen, het te verbouwen en gekeurd te krijgen. Idealiter komt ze daarna te liggen in het havengebied van Deventer waar ze dienst zal gaan doen als activeringsplek en ontmoetingsplaats voor de jeugd van Deventer en Overijssel. Ook wordt ze daar klaar gemaakt om wederom intensieve trainingsprogramma’s met jongeren te gaan varen op de Noord-Europese wateren.

Er komt een moment dat we een beroep gaan doen op ons netwerk en hen vragen om ons materieel of immaterieel te steunen. Dus houd deze vernieuwde site in de gaten, als je in de toekomt ook iets bij kunt of wilt dragen bij het opnieuw zeewaardig krijgen van dit prachtschip.

MVO Nederland

Eind september organiseerde MVO Nederland weer een projectleiderbijeenkomst voor deelnemers aan het project ‘Meer werkplekken bij werkgevers´. Op het bijzondere zeilschip De Tukker werden zo´n 20 betrokkenen uit het bedrijfsleven getrakteerd op een rondje IJsselmeer, inclusief uitleg over de inzet van dit schip als hulpverleningsmiddel aan Wajongers en jongeren uit de jeugdzorg.

Lees verder op: http://mvonederland.nl/nieuws/mvo-nederland-arbeidsparticipatie-zelfverzekerd-je-eigen-koers-leren-varen-zeilschip-de

Allerlaatste tocht zeilschip De Tukker

Bekijk het volledige bericht op: http://www.rtvoost.nl/nieuws/…

Page 2 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén