Augustus 2014

Sinds 1978 traint Zeilschip de Tukker jongeren zodat ze zich zelf kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en zelfredzame burgers.

De Tukker doet dat door intensieve trainingsprogramma’s aan te bieden waarbij de tochten op het Zeilschip de Tukker een cruciale rol spelen.

Deze aanpak is gedegen en bewezen: jongeren krijgen na een training aan boord van Zeilschip de Tukker weer grip op hun leven en varen een nieuwe koers.

Zeilschip de Tukker heeft inmiddels ingespeeld op de grote veranderingen in de jeugdzorg. Dat heeft geleid tot een nieuwe opzet van de organisatie en de exploitatie, uiteraard met behoud van de gedegen en bewezen trainingsmethoden.

Wat is er met name veranderd?

  • Zeilschip de Tukker is nu een zelfstandig bedrijf en kan daardoor onafhankelijk opereren
  • Voorheen konden enkel jongeren uit de Provincie Overijssel aan boord van de Tukker; nu worden jongeren uit heel Nederland getraind