• Kort, intensief en betaalbaar: de korte maar intensieve trainingen zijn een effectieve en efficiënte investering
  • Professioneel, erkend en bewezen
  • Op maat inpasbaar in bestaande jeugdzorg- en re-integratietrajecten
  • Voorkomt doorstroom naar de duurdere eerste- en tweedelijns jeugdzorg